Skärmddumpar

Skärmdumpar
Öppna laddningar

Alla laddningar i databasen sorteras efter vapen, kula och laddning.
När man skall öppna en befintlig laddning så väljer man vilket vapen laddningen hör till, sen väljer man vilken kula som man har använt då kommer alla laddningar för just den kulan att visas i en lista med information om laddningen.
Listan kan sedan sorteras genom att man klickar på kolumn rubrikerna.

Klicka på bilden för naturlig storlek
Ballistik

Ballistik delen i detta program kan räkna ut hastigheten, energin, kulbanan, kulfall, flygtid, vindavdrift, framförhållning, MOA, och siktes justering vid olika avstånd upp till 910 meter eller 1000 yard som presenteras lättläst på skärmen. Uppgifterna kan även sparas i en CSV fil så att man kan öppna filen i tex Microsoft Excel för att göra små minneslappar för skjutbanan eller jakten.
Uppgifterna presenteras även i ett antal olika diagram som man kan välja mellan i diagram menyn.

Diagrammen kan även sparas som en bild fil.

Programmet använder Ingalls tabeller för dom ballistiska uträkningarna som är nästan identisk med G1 tabellen som dom flesta kultillverkare använder för att räkna ut den ballistiska koefficienten.

Klicka på bilden för naturlig storlek
Optimalt inskjutningsavstånd

Här kan man räkna ut det optimala inskjutnings avståndet genom att ange ett maximalt avstånd som kulbanan inte får överstiga.

Klicka på bilden för naturlig storlek
Ballistisk Koefficient

Den ballistiska koefficienten går att räkna ut på tre olika sätt.

1. Med hjälp av två hastigheter och avståndet mellan dom två mätpunkterna.
2. Med hjälp av kulans flygtid.
3. Genom att jämföra två kulor med samma form.

Klicka på bilden för naturlig storlek
Jämför laddningar

Här kan du jämföra upp till 7 olika laddningar på en gång och spara uppgifterna till en CSV fil eller som en bild fil.

Klicka på bilden för naturlig storlek
Klicka på bilden för naturlig storlek
Skapa laddningar

Skapa laddningar (Min Max) skall användas om man har en min och en max laddvikt och vill ha ett visst antal laddningar mellan dom två laddvikterna.

Skapa laddningar (Friflykt) skall ändas om man vill laborera med olika friflykt och använda samma laddvikt för att försöka uppnå bättre precision.

Skapa laddningar (Procent) skall användas om man har en laddvikt och vill minska varje laddvikt med ett visst antal procent.

Skapa laddningar (Vikt) skall användas om man har en laddvikt och vill minska/öka varje laddvikt med ett visst antal gram/grains.

Klicka på bilden för naturlig storlek Klicka på bilden för naturlig storlek

Klicka på bilden för naturlig storlek Klicka på bilden för naturlig storlek

Träffbilder

Här kan man spara sina träffbilder för varje laddning genom att lägga in punkterna genom att antingen använda höger musknapp eller så kan man skriva in värdena för hand.

Programmet räknar även ut spridningen samt medelpunkten som även visas som en rund ring

Klicka på bilden för naturlig storlek
Databaser

Kuldatabasen innehåller över 2400 kulor från 40 olika tillverkare

Klicka på bilden för naturlig storlek

Ammunitionsdatabasen innehåller ca 1600 olika ammunitionssorter från 13 olika tillverkare.
BC finns till nästan alla ammunitions sorter.

Klicka på bilden för naturlig storlek

Tändhattsdatabasen innehåller olika tändhattar från 8 olika tillverkare

Klicka på bilden för naturlig storlek

Krutdatabasen innehåller dom flesta krutsorterna på marknaden

Klicka på bilden för naturlig storlek

I vapendatabasen lagrar du uppgifter om dina vapen.

Klicka på bilden för naturlig storlek